Syndicat d´initiative et du tourisme Schifflange Luxembourg Bienvenue - Luxembourg
 loading...

Bienvenue

 

au site du Syndicat d´Initiative et du Tourisme Schifflange

 

Heimat deele mer iech matt dass mer dest Joer schwéiren Härzen, awer mat Rücksicht op är an eis Gesondheet, op die allseits beléiwten Hexentreff a Pattowend verzichten. Mir gesin eis dann 2021 op desen an anere Fester erem. Passt bi dohin alleguer gudd op iech an och op die aner op.

Mer bieden Iech em Versändnis an versuergt Iech all gut, dass mer ons  2021, gesond an monter erem gesin.

MbG:

Den Comité vum SIT

 

 


 
Actualité

Vous pouvez nous faire un plaisir en aimant notre page sur Facebook.like us on Facebook


Agenda