EIS GEMENG LEIFT, ASS SCHÉIN A FAARWEG!


TAUSCH-SCHAF

Den Tausch-Schaf steet, alles Brauchbares ass wëllkomm.

 

Eng Initiative vum Syndicat d' Initiative et de Tourisme de Schifflange an ëmgesat vun der Gemeng Schëffleng.

 

Merci och un den Muse vun de Schëfflenger Schmelzarbéschter déi ons des al Elektronik Schief zesummen geschweesst an zu Verfügung gestallt hunn. D' Gemeng huet se op Scheeffleng bruecht a Matarbéschter aus dem Atelier hunn sech beméit, mat groussem Succès, eis Virstellungen ëmzesetzen.

 

Vill spaass beim Tauschen.


EISEN AGENDAEis Generalversammlung 2022


Eis Generalversammlung 2021


Als kleng Erënnerung

Eisen Hexentreff den ma vir leescht 2019 konnten organiséieren , 2021 mat Chance awer rëm duerf statt fannen.