EIS GEMENG LIEFT, ASS SCHÉIN A FOARWEG!Closing After Work 2023


Opening After Work 2023


Lëtzebuerger Owend zesumme mat der ACAS 2023


European Peoples' Festival              Europe goes Scuffelingen 2022

Och um European Peoples' Festival woaren mär ënnerwee.


Awéiung vum Tausch-Schaf 2022

Den Tausch-Schaf steet, alles Brauchbares ass wëllkomm.

 

Eng Initiative vum Syndicat d'Initiative et de Tourisme de Schifflange an ëmgesat vun der Gemeng Schëffleng.

 

Merci och un den Musée vun de Schëfflenger Schmelzarbéschter, déi eis dës al Elektronik-Schief zesummegeschweesst an zur Verfügung gestallt hunn. D'Gemeng huet se op Schëffleng bruecht a Mataarbeschter aus dem Atelier hunn sech beméit, mat groussem Succès, eis Virstellungen ëmzesetzen.

 


Eis Generalversammlung 2022


Eis Generalversammlung 2021


Hexentreff 2019

Eisen Hexentreff, deen mär fir d`lescht 2019 konnten organiséieren, 2021 mat Chance awer rëm däerf statt fannen.


De Velosbuttek 2019