Syndicat d´Initiative et de Tourisme de Schifflange

Bienvenue

Léif Schëfflenger Awunner, Frënn vum SIT an Annonceuren.Ech wëll net schonn erëm op de Covid-19 agoe wëll ech mengen dass et esou lues duer geet andauernd datt Thema opzegräifen. Datt mëscht d'Situatioun och net besser an déi Betraffe leider net gesond. Mär mussen alleguer nach e bëssi op d'Zänn béissen an hoffen dass et an

nächster Zukunft vläicht erëm esou vill wéi méiglech zur Normalitéit zeréck geet.


Ech wëll op dëser Platz awer all deenen déi op dësem Wee, natierlech och duerch aner Krankheeten, Familljemembere verluer hunn, eist häerzlechst Bäileed ausdrécken.


Wéi där bestëmmt scho gemierkt hutt ass och dëst Joer eise Magazin méi spéit eraus komm wéi soss ëmmer. Normalerweis gin et 3 Editioune pro Joer, mee wëll nach ëmmer d'Restriktiounen zimmlech schwiereg si fir Manifestatiounen oder Kompetitiounen ze organiséieren, feelt et eis un Material vun de Veräiner fir de Magazin dacks ze fëllen. An dat as de Sënn dovun.


Ëmsou méi freet et eis dass verschidde Reportagen zesumme koumen a soe Merci un déi betraffe Veräiner. Ech notzen dann d'Geleeënheet äerch ze erënneren dass där alles wat äeren Veräin betrëfft kënnt gratis bei eis annoncéieren.


Mär hu gesinn dass vill Veräiner op Facebook hier Erfolleger pousten. An dem Sënn géif ech e klengen Opruff un all Veräi maache fir eis dat och matzedeelen, zeguer mat Foto, da kënne mär déi Freed op eisem site mat äerch deelen an d'Reechwäit ass méi grouss. Mär probéieren alt ëmmer déi freedeg Situatiounen ze gesinn, mee et ass immens schwéier wëll mär dann net kënne garantéiere keen ze verpassen. Woubäi et dann awer Schued ass guer näischt ze deelen duerch dëst Argument. Där kënnt eis dat einfach op info@sit-schifflange.lu schécken.


Mär hunn ugefaangen Interview'en ze maachen. D'Idee as fir äerch an all Editioun 2 Memberen aus dem SIT Komite virzestellen an parallel dozou 2 Geschäftsleit, déi Froe beäntweren iwwert déi aktuell Situatioun an Themen.


Dës Kéier ass dat de President vum Geschäftsverband, Alain Kockhans an de Metzler aus dem Süden, Paul Haag. Mär probéieren no dëser Editioun nach um Ënn vum Joer eng ze publizéieren. Wëll dat héchstens 2 anstatt 3 Editioune sinn an d'Geschäftswelt schonn zimmlech gelidden huet, hu mär och dëst Joer decidéiert d'Annoncë gratis ze publizéieren.


Ech profitéieren op dëser Platz och mengem Komite Merci ze soe fir hiert Engagement. Och wann mär dëst Joer erëm net kënnen all eis Idee'en realiséieren, si sinn ëmmer bereet weider ze maachen. Dem Manni, Lydie an eisem neie Member, Jacky och e grousse Merci fir déi vill Arbéscht déi si sech gemaach hunn mat den Interview’en.


De SIT wäert sech deemnächst engagéiere fir reegelméisseg Trëppeltoure mat Guide ze organiséieren. Dat wäert natierlech net all Woch de Fall sinn, wëll nach ëmmer schaffen och mär am Benevolat an da sinn d'Méiglechkeeten net enorm. Dat sollen eventuell 2-3 Toure pro Joer gin, dat bleift nach genee ze kucken. Wuelverstane sin dat keng Trëppeltoure fir "Marcheuren". Et si guidéiert Touren iwwert eis bestoend Trëppelweeër, déi mär och reegelméisseg mam Komite besichen a wann noutwenneg Proposen zur Verbesserung maachen, déi dann hoffentlech gehéiert ginn.


Ganz flott fir eis wier et natierlech wann mär no dëser laanger Zäit endlech en Büro zur Verfügung gestallt kréiche vun der Gemeng, wou mär och emol erëm eis Sitzungen oder emol Léit empfänke kéinten. Dann hätte mär och méi Méiglechkeete zesummen ze schaffen an ze organiséieren.


An deem Sënn wënsche mär äerch eng ganz schéi Summervakanz, genéisst all Moment a mär freeën eis äerch gesond a monter erëm ze gesinn.


Ganz vill léif Gréis


Simone Wenzel-Mond


Presidentin vum SIT SchëfflengSyndicat d´Initiative et de Tourisme Schifflange

Adresse Postale: B.P 58 

Siège : 11, Avenue de la Libération L-3801 Schifflange

Präsidentin : LANGERS-ZWANK Esther